SOUHLASÍM Používáme cookies, abychom mohli provozovat tuto internetovou stránku a zlepšit Váš uživatelský komfort. Budete-li pokračovat beze změny nastavení, předpokládáme, že souhlasíte s ukládáním souborů cookies z internetových stránek. Více o použití cookies. Pro deaktivaci cookies klikněte zde.

Nákupní košík

Košík je prázdný
Zatím jste si neprohlédli žádná svítidla
0

Srovnávané produkty

Nemáte žádné produkty k porovnání 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje osvětlení mezi společností SPECTRUM CZ s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“)

Prodávající: SPECTRUM CZ s.r.o., IČ 25423592 se sídlem Za Devítkou 332, Jinočany, 252 25 Jinočany, PRAHA-západ je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 17503, zabývající se koupí zboží za účelem dalšího prodeje a prodejem zboží.
Kupující: Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

V případě uzavření smlouvy mezi podnikajícími subjekty (IČ) se VOP řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

2. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, nebo poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

3. Otevírací doba

SPECTRUM CZ s.r.o. – kancelář a vzorkovna svítidel
Hornická 288
252 25 Jinočany, PRAHA-západ
Objednávky přes internetový obchod na adrese www.spectrum-design.cz
24h denně, 7 dní v týdnu.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
2. Kupní smlouva vzniká po potvrzení objednávky kupujícím. V případě vyprodání zásob nemusí prodejce dodat nabízené zboží.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
7. Prohlašujeme, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu, pochází ze skladů oficiálních výrobců a dovozců.
8. Uvedené ceny jsou konečné, včetně DPH.
9. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné.

5. Platební podmínky

a) platba v hotovosti při osobním odběru zboží
b) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

V případě Vašeho zájmu je možné poslat zálohovou fakturu předem. V takovém případě nás prosím kontaktujte.

Zálohová faktura Vám bude zaslána také v případě, že Vaše objednávka je na částku vyšší než 10.000,- Kč. Záloha je standardně ve výši 35% z celkové ceny objednávky a může se měnit dle charakteru zboží (zakázková výroba, úprava apod.).

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

6. Dodací podmínky

Osobní odběr: Zboží můžete převzít osobně ve vzorkovně v Jinočanech.
Zasílání přepravní službou: Zboží je možno kupujícímu zaslat Českou poštou nebo PPL. Cena přepravy se řídí dle ceníku přepravce. Pro zákazníky na Slovensko dopravu zajišťuje společnost PPL. Při objednávkách nad 1 000 Kč je doprava zdarma.

7. Reklamační podmínky

Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud dodá vadné zboží, tak má zákazník právo na výměnu nebo opravu, nebo může prodávající nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny. Není- li ani jedno z tohoto možné, lze odstoupit od smlouvy.
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého dokladu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@spectrum.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
Místem pro uplatnění reklamace je provozovna SPECTRUM CZ s.r.o., Hornická 288, 252 25 Jinočany, PRAHA-západ
Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Balík by měl obsahovat: reklamované zboží doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.
Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci.

8. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.
Odstoupení od smlouvy lze učinit výslovným projevem vůle, že odstupujete od smlouvy, a to písemně dopisem doručeným na adresu: SPECTRUM CZ s.r.o., Hornická 288 252 25 Jinočany, PRAHA-západ anebo sdělením odeslaným elektronickou poštou na adresu info@spectrum.cz.
V rámci sdělení o tom, že odstupujete od smlouvy vždy uveďte číslo Vaší objednávky.
Pokud jste již zboží obdržel/a a převzal/a, zašlete jej zpět na naší adresu s tím, že zboží:
- musí být pokud možno v původním obalu
- musí být nepoškozené bez známek užívání nebo opotřebování
- musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu atd.)
- bude doprovázeno kopií dokladu o tom, že jste si vracené zboží koupil/a u nás (kopie faktury, kterou jste dostal/a spolu se zbožím)
- a nebudou-li dále uvedené informace obsaženy již v písemném odstoupení od smlouvy učiněném před vrácením zboží, musí být doprovázeno krátkým dopisem (nebo komentářem na faktuře), ve kterém prosím uveďte číslo faktury a datum, číslo účtu, na který Vám máme poslat zpět peníze, a tyto informace potvrďte svým vlastnoručním podpisem.
Peníze Vám zašleme složenkou nebo převodem na Vámi sdělený účet oproti splnění Vaší povinnosti dle Občanského zákoníku.
Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady.

 V případě zakázkové výroby, úpravy svítidel či jejich komponentů, přizpůsobení zboží požadavku zákazníka oproti původní nabídce v internetovém obchodě, je při odstoupení od smlouvy požadován storno poplatek ve výši 30 % hodnoty zboží, který slouží k úhradě neúčelně vynaložených nákladů. Stejný storno poplatek platí také pro osoby, které jsou právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.